Updated:
 English |  Polski

Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Sztucznej Inteligencji, Zakład Analizy Obrazów

Stanowisko - Prof. SGGW


tel. (22) 593 72 27
e-mail: leszek_chmielewski[at]sggw.edu.pl
pok. 3/60, bud. 34

Dydaktyka

Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji są podane na stronie Katedra Sztucznej Inteligencji | Pracownicy | Konsultacje.

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2020-21

Plan zajęć - w wirtualnym dziekanacie

Semestr zimowy

 1. Seminarium dyplomowe (Informatyka inż. stacjonarne i niestacjonarne, r4 s7)
  • Seminarium 30 h/sem
 2. LateX – System składania dokumentów (fakultet) (Informatyka i Ekonometria lic. r2 s3)
  • Laboratorium 30 h/sem

Semestr letni

 1. Wizualizacja danych (Informatyka TM inż. stacjonarne i niestacjonarne, r3 s6)
  • Wykład 30 h/sem
  • Laboratorium 30h/sem
 2. Problemy społeczne i zawodowe informatyki (Informatyka inż. r3 s6)
  • Wykład 15 h/sem
 3. Problemy społeczne i zawodowe informatyki (Informatyka niestacjonarne inż. r4 s8)
  • Wykład 9 h/sem
 4. Seminarium dyplomowe (Informatyka ISI inż. r3 s6)
  • Seminarium 30 h/sem
 5. LaTeX – system składania dokumentów (fakultet) lub
  Odporne metody analizy obrazów (fakultet) (Informatyka i Ekonometria lic. r2 s4, Informatyka inż. r2 s4)
  • Laboratorium 30 h/sem

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 1. Odporne metody analizy obrazów (fakultet)
 2. LaTeX – system składania dokumentów (fakultet)
 3. Wizualizacja danych
 4. Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 5. Podstawy analizy obrazów
 6. Inżynieria oprogramowania
 7. Software Engineering

Tematyka prac dyplomowych

Metody analizy obrazów. Analiza obrazów naziemnych i powietrznych LIDAR obszarów leśnych i terenów wiejskich. Analiza i przekształcenia barw. Metody detekcji i klasyfikacji obiektów i obszarów. Metody wizualizacji danych. Zastosowania analizy danych w systemach mobilnych. Inżynieria oprogramowania. Ergonomiczne interfejsy użytkownika.

Badania

Tematyka

Metody cyfrowej analizy obrazów w zastosowaniach przyrodniczych: filtracja obrazu, segmentacja obrazu, detekcja i pomiary obiektów, klasyfikacja powierzchni i obiektów. Transformata Hougha i odporne metody analizy danych. Analiza obrazów LIDAR. Kryptografia wizualna.

Udział w grantach naukowych

 1. Zastosowanie terenowego skanowania laserowego do pomiaru wybranych cech ekosystemów leśnych N N309 139739. Główny wykonawca. Projekt realizowany przez Wydział Leśny SGGW (2010-2013).
 2. Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW KSI - POKL.04.01.01 - 00-051/11 - 00. Specjalista. Projekt realizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (2013-2014).
 3. Automatyczna metoda oceny powtarzalności napromieniania wiązkami zewnętrznymi z wykorzystaniem techniki zdjęć portalowych 4 P05B 064 18. Główny wykonawca. Projekt realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii (2000-2002).
 4. Standard compliant QUAlity control System for High-level ceramic material manufacturing (SQUASH) INCO-Copernicus ERBIC 15CT 96 0742. Kierownik polskiego zespołu. Projekt realizowany przez Università di Cagliari, Włochy (1997-1998).
 5. Crack and Shape defect detection in ferrite cores (CRASH) Copernicus COP - 94 00717. Kierownik polskiego zespołu. Projekt realizowany przez Università di Trento, Włochy (1995-1996).
 6. Inne, dawniejsze projekty KBN.

Doświadczenie zawodowe

Zatrudnienie


Wykształcenie


Doświadczenie międzynarodowe

 • 1999-2001: Koordynator II Programu Tematycznego Information Society TechnologiesKrajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Przeprowadzone liczne szkolenia dla środowisk nauki i przedsiębiorczości w  zakresie Programów Ramowych UE.
 • 1999-2001: Ekspert Information Society Technologies Committee UE.
 • 1995-1998: Wizyty w ramach projektów badawczych w Università di Cagliari, Włochy, Università di Trento, Włochy, Inst. for Computers and Automation, Hungarian Acad. Sci., Budapeszt, Węgry; Advanced Engineering Technologies Srl., Genua, Włochy; Technical Software Consultants Ltd., Milton Keynes, Wielka Brytania.
 • 1995-1996: Współpraca PAN i CNR z udziałem Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Signal Processing and Understanding Group, Dipartimento dell'Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE), Università di Genova, Genua, Włochy. Współpraca zatwierdzona przez Polsko-Włoską Komisję Mieszaną ds. Nauki i Techniki.